Návštěvní řád

 1. Návštěvníci se pohybují v areálu ZŽZ (Zahradní železnice Zásmucka) na vlastní nebezpečí
 2. Rodiče plně ručí za své děti po celou dobu návštěvy ZŽZ
 3. Zákaz ničení zeleně, záhonů, trhání listí a sběru plodin
 4. Dodržujte pokyny obsluhy zahradní železnice a personálu při nástupu, výstupu a během jízdy.
 5. Nepřekračujte bezpečnostní zábrany, ani nevstupujte na železniční trať bez povolení.
 6. Zachovávejte klid a pořádek na nástupišti a při jízdě vlaku.
 7. Nepoužívejte žádné drážní zařízení bez oprávnění.
 8. Zákaz manipulace se zabezpečovacími prvky, jako jsou závory, světelná signalizace nebo zabezpečovací zařízení.
 9. Dodržujte pokyny personálu zahradní železnice.
 10. Zákaz pokládání předmětů na kolejnice nebo do prostoru zahradní železnice.
 11. Zanechte prostor čistý a uklizený.
 12. Vše platí i pro vaše děti !

Mějte prosím na paměti, že zahradní železnice není zábavní park, ale primárně slouží majitelům k relaxaci a provozní dny jsou jen možností návštěvy pro veřejnost.

Děkujeme že dodržujete tyto pravidla, díky kterým jsou provozní dny mnohem příjemnější😊